Tips voor horeca professionals met topics als verbeteren marge, rendement, taptechniek, service en meer!

Minder verspillen is minder inkopen #2

4 Categorieën waarin jij verspilling tegen kan gaan

Minder verspillen is minder inkopen. Heel logisch! Wat ik niet verspil hoef ik tenslotte ook niet in te kopen.

Horeca tip #2 Minder verspillen = minder inkopen

Besparen door verspilling tegen te gaan.. Het is een veel besproken topic. Een ontwikkeling die -door alle prijsstijgingen, terugbetalen van steun en marges die onder druk staan- alleen maar toeneemt.

» In deze horeca tip: minder verspillen is minder inkopen.

Waar denk jij aan als het om minder verspillen gaat?

Bekijk de top 4 categorieën om verspilling in de horeca tegen te gaan. 

Ben jij actief in alle categorieën? De laatste categorie ook?

1. Voedselverspilling

De meest voorkomende is voedselverspilling. Hier zijn enorm veel initiatieven voor: Samen tegen voedselverspilling bijvoorbeeld. Waar je dit schrikbarende percentage ziet:

Jaarlijks wordt één vierde van het voedsel in Nederland verspild! Begrijpelijk dat er vele initiatieven zijn om voedselverspilling tegen te gaan. Gelukkig zien we deze initiatieven ook steeds meer en meer terug in de horeca. Het onderwerp komt ieder jaar ook weer terug op de Horecava, zo ook afgelopen jaar.

2. Energieverspilling

Ook is energieverspilling een hot topic in de horeca. Minder verspillen is minder inkopen. En dat betekent minder energiekosten. Tips over hoe je energie kunt besparen zijn er volop te vinden. We zijn er overal mee bezig. In het land, op de zaak maar ook zeer zeker thuis. Dit thema is nog dringender geworden met de actuele (torenhoge) energieprijzen van 2023. Een nijpende situatie zo kon je ook lezen op de website van KHN, waarbij ze aangaven dat er ook voor horecabedrijven een tegemoetkoming nodig was.  Sinds januari  dit jaar is er een prijsplafond actief, hier kun je lezen of jouw horecabedrijf in aanmerking komt.

3. Waterverspilling

Op de derde plek: waterverspilling. Deze zien we ook vaak terug in combinatie met verspilling tegengaan. Vele tips zijn te vinden: 101 tips om water te besparen. Goed voor de bewustwording om een keer door te lezen. Niet iedere tip besef je altijd. Zoals welke impact minder vlees eten heeft, tip 66. Wist je dat er voor het brouwen van bier ook veel water nodig is? Lees: Duurzaam ondernemen in de horeca deel 2: zo bespaar je aanzienlijk veel water.

Waarom water tappen een logische keuze is

4. Drankverspilling

Als laatste, maar als je het ons vraagt eentje die veel ondernemers over het hoofd zien. Drankverspilling tegen gaan komt sporadisch in het -hoe ga je verspilling tegen- rijtje voor. Terwijl de inkooprijzen op drank toch aanzienlijk gestegen zijn. Een gemiste kans, want hier is voordeel te behalen.

https://www.abnamro.nl/nl/media/stand-van-de-leisure-november-2022

Drankverspilling tegengaan, noodzaak?

In het 26 miljoen liter bier besparen tegen stijgende kosten rapport van ABN AMRO staat dat de hoge prijzen voor bier blijven. Ze nemen je mee in de stijging van de afgelopen jaren, de ingrediënten, verpakkingsmaterialen en het beperken van extra kosten. Wat kun je doen om marge te behouden?

Marge behouden met Doseren

Door goed te Doseren met tapautomatisering ga je verspilling tegen. Voor bier levert je dit makkelijk een besparing op van 15%. Dit betekent dat jij 15% minder in hoeft te kopen voor het behalen van dezelfde omzet. Dat geeft je marge kickstart!

In horeca tip #1 kun je lezen wat Doseren precies inhoudt. Dat Doseren en Registreren je beide veel voordeel oplevert. Waarom Tapautomatisering Doseren en Registreren is.

Horeca tips voor professionals, over marge, inkoop, tappen en meer!