Handleidingen voor diverse biertaps | Van Duijnen Horeca

Opstarten professionele biertaps

Handleidingen

Opstarten biertaps (verschillende opties)

Hieronder zie je diverse handleidingen over je hoe het opstarten biertaps uit kunt voeren. Als specialist in dranktechniek geeft Van Duijnen Horeca Service graag deze tips en instructies om storingen bij het opstarten biertaps te voorkomen. Zo zorg je ervoor dat je goed kunt tappen.

Een biertap of meerdere biertaps kopen?

Je vindt opstart advies en het opstarten biertaps voor:
  1. Standaad fustbier installatie met bierkoeler
  2. Tapbuffet met fustenkast
  3. Tankbier – biertank installatie
Ook vind je een handleiding voor het spoelen en/of reinigen van:
  1. Spoelen van bierleiding met een “elektrische bierkraan”
  2. Reinigen van EOS en QVT kranen op de bierzuil

biertaps Beurs en Ijver

Opstart advies en in het gebruik nemen van je biertaps

1. Standaard fustbier tap installatie met bierkoeler

• Wij adviseren de bierleidingen eerst te laten reinigen, voordat je de biertap installatie weer in gebruik neemt.
• Zorg ervoor dat je alle producten op voorraad hebt. Niet alleen bierfusten, maar check ook of er nog genoeg koolzuur aanwezig is.
• Wanneer je producten hebt bewaard, controleer de T.H.T. hiervan.
• Als je de bierkoeler hebt uitgezet, zet deze dan weer aan. Laat deze op temperatuur komen en controleer het waterniveau in de waterbak. De verdamperspiralen van de koelwaterbak moeten onder water staan. Wanneer het waterniveau te laag is, vul deze dan bij met schoon (koud)water.
• Controleer de setpoint van de thermostaat of stel de gewenste temperatuur in als je deze met het buitenbedrijfstellen hebt gewijzigd.
• Sluit de fustkoppeling aan op de spoelaansluiting en spoel de bierleidingen goed door met water.
• Herhaal dit voor alle aansluitingen.
• Zet de koolzuurfles en alle afsluitkraantjes open. Staat het reduceer nog op de juiste evenwichtsdruk ingesteld? (raadpleeg hiervoor jouw drankenleverancier).
• Maak de fustaansluiting schoon en sluit de betreffende fusten aan.
• Zet de betreffende tapkraan open en tap het water uit de leiding.
• Sluit steeds 1 product tegelijk aan en controleer op lekkages en juiste werking.

2. Tapbuffet met fustenkast

• Wij adviseren de bierleidingen eerst te laten reinigen, voordat je de biertap installatie weer in gebruik neemt.
• Zorg ervoor dat je alle producten op voorraad hebt. Niet alleen bierfusten, maar check ook of er nog genoeg koolzuur aanwezig is.
• Wanneer je producten hebt bewaard, controleer de T.H.T. van deze producten.
• Controleer de setpoint van de thermostaat of stel de gewenste temperatuur in als je deze met het buitenbedrijfstellen hebt gewijzigd.
• Sluit de fustkoppeling aan op de spoelaansluiting en spoel de bierleidingen goed door met water.
• Herhaal dit voor alle aansluitingen.
• Zet de bierfusten in het tapbuffet en koel deze eerst volledig terug (gedurende 24 uur) voordat je ze aansluit.
• Zet de koolzuurfles en alle afsluitkraantjes open. Staat het reduceer nog op de juiste evenwichtsdruk ingesteld? (raadpleeg hiervoor jouw drankenleverancier).
• Maak de fustaansluiting schoon en sluit de betreffende fusten aan.
• Zet de betreffende tapkraan open en tap het water uit de leiding.
• Sluit steeds 1 product tegelijk aan en controleer op lekkages en juiste werking.

3. Tankbier – biertankinstallatie

• Wij attenderen je erop dat je eerst de bierleidingen moet laten reinigen met een desinfectans door een hierin gespecialiseerd bedrijf, voordat je de biertap installatie weer in gebruik neemt of een nieuwe tank aansluit.
• Als een leiding geïnfecteerd is, kan deze het bier in de gehele tank infecteren met het risico dat je deze niet meer kunt verkopen.
• Als je de bierkoeler hebt uitgezet, zet deze weer aan.
• Laat de bierkoeler op temperatuur komen en controleer het waterniveau in de waterbak. De verdamperspiralen van de koelwaterbak moeten onder water staan. Wanneer het waterniveau te laag is, vul deze dan bij met schoon (koud)water.
• Controleer of de biertank nog op druk staat d.m.v. de manometer op de tank.
Afhankelijk van de installatie zal de druk tussen 1,5 tot 2,9 bar staan.
• Sluit de tankkoppeling aan op de tank en zet de kraanhendel op de tank open (hendel met de leiding mee).
• Zet van het tappunt dat je in gebruik gaat nemen, de afsluiter op de bierverdeler open en tap het water uit de leiding.
• Controleer of er geen lekkages opgetreden zijn.
• Vervolgens herhaal je de bovenstaande handeling voor elk volgend tappunt dat je in gebruik wilt nemen.
• Wij adviseren je om de tappunten een voor een in gebruik te stellen zodat je het overzicht behoudt en daarbij goed kan controleren op lekkages en de juiste werking.

Volg natuurlijk altijd de instructies van jouw brouwer of (fris)drank leveranciers.

Biertap installatie vanuit biertanks bij Thoms en Oudean

Handleiding voor het spoelen en/of reinigen

1. Reinigen van een bierleiding met een “elektrische bierkraan”

Wij adviseren om de leidingen goed te (laten) reinigen met de juiste reinigingsmiddelen. Werk je met een geautomatiseerde biertapinstallatie met een elektrische bierkraan (elektrische bierkleppen), volg dan de onderstaande stappen om de bierleiding te reinigen.EOS kranen van je biertaps reinigen (afbeeldingen Jopen en Escobar)

1. Haal eerst de druk van de bierleiding en tap nog 1 biertje om de overdruk weg te tappen.
2. Zet de bar of tapzuilen op inactief.  Zie hier per besturingssysteem hoe je dit doet.
3. Verwijder rustig de uitloop (let op: het veertje en plunje kunnen wegschieten).
4. Verwijder het veertje en de plunje (zie onderstaand figuur).
5. Plaats de uitloop terug.
6. LET OP ! zet de taps of de gehele bar op inactief en laat voor de zekerheid de taphendel in de ruststand (midden) staan. Als dit niet gebeurt kan schade aan de bierspoel ontstaan.
7. Begin met spoelen.

Als het spoelen is afgelopen:

8. Verwijder de uitloop.
9. Plaats de plunje en het veertje terug volgens onderstaand figuur.
10. Plaats de uitloop terug (let op het rubbertje in de uitloop).
11. Zet de taps of de gehele bar weer op actief. Je kunt weer bier tappen. Zie opstarthandleiding tapautomatisering hoe je dit doet.

elektrische bierkraan schoonmaken

2. Reinigen EOS en QVT kranen op bierzuil

Reinig de geplaatste apparatuur met EOS of QVT bierkranen alleen met een vochtige warme doek. Je mag onder GEEN beding water over de tapkraan heen gieten!QVT en EOS elektrische bierkraan van je biertaps reinigen

Opstarttips voor koelbuffetten

Heb je koelbuffetten tijdelijk uitgezet om kosten en energie te besparen? Lees dan deze tips als je de koelingen weer gaat gebruiken. koelbuffet IJver

Vragen of hulp nodig bij een frisse start?

Wanneer je onze tips opgevolgd kun je waarschijnlijk snel beginnen. Heb je toch hulp nodig bij het weer in gebruik nemen van je tapinstallaties of het reinigen van de leidingen? Bel ons via 036 538 78 78 of mail naar onze afdeling customer service: cs-horeca@vanduijnen.nl.

Deze bedrijven werken al met ons samen

Over Van Duijnen Horeca

Wij helpen horeca ondernemers met duurzame oplossingen in tap- en koeltechniek om het maximale uit hun onderneming te halen. Je kunt bij ons terecht voor een advies, de installatie en het onderhoud. De one stop shop voor je dranktechniek met een oplossing op maat.

Over Van Duijnen Horeca Service

Deze bedrijven werken al met ons samen

Link in bio | project tafel biertap bij Hole in the Wall