Is een CO2 melder noodzakelijk?

CO2 gevaar in horeca, gebruik jij al een co2 melder?In ruimtes waar koolzuurcilinders staan opgeslagen, en waar bier – en frisdrankeninstallaties staan, bestaat de mogelijkheid dat er koolzuurgas vrij komt. Niet iedereen weet dat de gevolgen van blootstelling erg gevaarlijk zijn, met spasmen, flauwvallen, bewusteloosheid en de dood tot gevolg. In deze blog lees je meer over de risico’s en regels over werken met koolzuur(gas)* en tips bij eerste hulpverlening.

Risico van werken met koolzuurgas

Kooldioxide (CO2*) is een veel gebruikt gas in koolzuurhoudende dranken. In ruimtes waar koolzuurcilinders staan opgeslagen, en waar bier – en frisdrankeninstallaties staan, kan er koolzuurgas vrijkomen.

Zwaarder dan lucht, onbrandbaar, kleurloos en reukloos

Koolzuur is zwaarder dan lucht, onbrandbaar, kleurloos en reukloos. Door deze eigenschappen merkt men bij het betreden van een ruimte waarin een lekkende koolzuurinstallatie staat in eerste instantie niets. Dat is juist het verraderlijke van koolzuur, het verdringt ongemerkt de zo noodzakelijke zuurstof.

Ben jij bewust van de risico’s?

Wie werkt met kool(stof)dioxide (koolzuurgas of CO2) moet zich dus bewust zijn van de risico’s die daarbij horen. Het kan door inademing worden opgenomen in het lichaam. Symptomen: hoofdpijn, misselijkheid en bewusteloosheid. In hogere concentraties kan koolzuur verstikking veroorzaken. Met name door ophoping van koolstofdioxide (CO2) in besloten of slecht geventileerde ruimten kan een zeer gevaarlijke situatie ontstaan. Het heeft de potentie om dodelijke slachtoffers te maken.

* Andere naam: kooldioxide, koolstofdioxide, koolzuurgas, koolzuur, CO2

Voorschriften en arbowet: CO2 melder

Sinds 1996 zijn er Europese voorschriften om het gebruik van CO2 te reguleren in de drankenindustrie. Sinds 1 maart 2001 gelden aangescherpte regels voor de opslag van en het werken met koolzuurgas ofwel kooldioxide (CO2). Aanleiding voor deze regels was dat de arbeidsinspectie in de horeca regelmatig op moeilijk ventileerbare opslagruimtes of bierkelders stuit, waarin één of meerdere koolzuurcilinders zijn opgeslagen en/of deel uitmaken van een bier tapinstallatie.

De Arbowet heeft een beleidsregel om verstikking of bedwelming te voorkomen als koolzuurgas (kooldioxide, koolstofdioxide of CO2) onverhoopt vrijkomt. De regelgeving geldt voor betreedbare ruimten waarin koolzuurgas (meer dan 3kg) wordt opgeslagen.

In onvoldoende geventileerde kelders of opslagruimtes moet met een vast opgestelde CO2 melder/koolzuurdetector** het koolzuurgehalte in de lucht permanent worden gemeten.

** de volgende termen worden door elkaar gebruikt: C02 melder, sensor of koolzuurgas detector
CO2 melder plaatsen

In de praktijk…

In de praktijk blijkt dat niet alle ondernemers de juiste maatregelen (luchtverversing) nemen of CO2 melders hebben geïnstalleerd.

Daarom komt het voor dat veel mensen (zoals horecapersoneel, maar ook drankenleveranciers en installateurs) werken in een onveilige situatie. Het is natuurlijk de bedoeling dat zij veilig kunnen werken en daarvoor is de horecaondernemer verantwoordelijk.

Wat te doen als iemand in aanraking komt met koolzuurgas: EERSTE HULP

Bij inademing:

  • Inademing van lage concentraties koolzuur (3-5 volumeprocenten) kan versnelde ademhaling en hoofdpijn veroorzaken.
  • Inademing van hogere concentraties koolzuur (8-15 volumeprocenten) kan zware hoofdpijn en misselijkheid veroorzaken en kan vervolgens leiden tot bewusteloosheid als men niet naar de buitenlucht wordt verplaatst. Te lange blootstelling aan hoge concentraties koolzuur kan uiteindelijk verstikking veroorzaken.

Handel bij bovengenoemde symptomen door een collega daarom als volgt:

– Gebruik zelf adembescherming bij het binnengaan van de ruimte.
– Verplaats het slachtoffer naar een onbesmette ruimte.
– Houd het slachtoffer warm en rustig.
– Waarschuw een arts. Pas kunstmatige beademing toe zodra de ademhaling ophoudt.

Bij huid- en/of oogcontact:

– In geval van bevriezing van de huid met (handwarm) water spoelen gedurende 15 minuten.
– Breng een steriel verband aan.
– Behandel de wond als een brandwond.
– Zorg voor medische hulp.

Wat zijn nu precies de regels?

Regel

In betreedbare ruimten waar kooldioxide wordt opgeslagen of toegepast, waaronder begrepen arbeid aan of verwijderen van reservoirs, installaties of andere verpakkingen waarin zich kooldioxide bevindt, wordt het kooldioxidegehalte permanent gemeten met een vast opgestelde detector (CO2 melder) in de volgende situaties:

  • in ruimten kleiner dan 100 m³ inhoud waar de luchtverversing van de totale inhoud van de ruimte minder dan 4x per uur bedraagt;
  • in ruimten groter dan 100 m³ inhoud waar de luchtverversing van de totale inhoud van de ruimte minder dan 2x keer per uur bedraagt.
  • indien ventilatie wordt toegepast vindt afzuiging dicht bij de bodem (op ca. 25 cm boven de bodem) plaats.
  • regel van toepassing op ruimten waarin de aanwezige hoeveelheid kooldioxides meer dan 3 kg bedraagt.

(Ter indicatie: Een ruimte van 8 bij 5 meter met een hoogte van 2,5 meter heeft een inhoud van 100 m3.)

Deze CO2 melder / detector moet voorzien zijn van een CE-marketing/goedkeuring en 2 meetpunten hebben:

  • Een vooralarm dat in werking treedt wanneer de kooldioxide-concentratie 1,5 volumeprocent bedraagt.
  • Een hoofdalarm dat in werking treedt wanneer de grens van 3,0 volumeprocent wordt overschreden.

Als de laatste grens wordt overschreden mag de desbetreffende ruimte alleen worden betreden met onafhankelijk werkende ademhalingsbeschermingsmiddelen.

De conclusie:

Als een horecaondernemer betreedbare ruimten met een aanwezige hoeveelheid kooldioxide van meer dan 3 kilo niet zeer vaak kan verversen (bij kleinere ruimte tot wel 4x per uur), dan moet het kooldioxide-gehalte permanent gemeten worden via een vast opgestelde detector (C02 melder/detector).

Om veilig te kunnen werken in een werkomgeving waar CO2 aanwezig kan zijn is het naar behoren gebruiken van een CO2 meter/alarm dus noodzakelijk.

CO2 melderBestel je co2 melder

Deze CO2 melder kan je bij ons bestellen, desgewenst inclusief montage. Vraag hier een vrijblijvende offerte en meer informatie. Vermeld er dan graag even bij , onderaan bij de opmerkingen, dat het om een prijsopgave voor een CO2 melder /koolzuur detector gaat.

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van noviteiten op het gebied van horeca en uitnodigingen voor toekomstige horecavakbeurzen en events ontvangen? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief (maximaal 4 keer per jaar).

Andere horeca tips?

Een oplossing op maat

Bij Van Duijnen Horeca Service adviseren, installeren en onderhouden wij oplossingen op maat. Zodat je maximaal rendement kunt halen uit je horecaonderneming. Daarom starten wij graag met een persoonlijk advies gesprek. Zo kunnen we een oplossing aanbieden die echt bij je past.

Meer informatie of een offerte aanvragen? Neem contact met ons op

Je persoonsgegevens gebruiken wij alleen voor het gevraagde contact. Lees onze privacy verklaring voor meer informatie.
Nieuwsbrief

Over Van Duijnen Horeca

Wij helpen horeca ondernemers met duurzame oplossingen in tap- en koeltechniek om het maximale uit hun onderneming te halen. Je kunt bij ons terecht voor een advies, de installatie en het onderhoud. De one stop shop voor je dranktechniek met een oplossing op maat.

Over Van Duijnen Horeca Service

Deze bedrijven werken al met ons samen

Link in bio | project tafel biertap bij Hole in the Wall