Duurzaam ondernemen in de horeca zoals bij DeDakkas in Haarlem

Duurzaamheid

Maatschappelijk Verantwoord
Ondernemen betekent voor ons:
Samen Verantwoord

“De wereld beter achterlaten dan dat we deze hebben aangetroffen enkele decennia geleden. Dit is een voorwaarde voor ons om zaken te doen.” 

Dat zijn de letterlijke woorden van Paul Kragten, onze directeur. Bij Van Duijnen Horeca Service laten we ons leiden door deze motivatie. Wij kijken daarbij naar alle facetten in onze bedrijfsvoering. Van producten en diensten die wij aanbieden en afnemen tot huisvesting en ons wagenpark. Wij willen duurzaam innoveren.

Hoe duurzaam onderneem jij?

De huidige pijlers voor MVO bij Van Duijnen Horeca Service

Met respect voor iedereen

Duurzaam innoveren

CO2 neutraal, heel normaal

Wij zeggen bewust huidige pijlers, omdat Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen niet stopt bij het eenmalig opschrijven van het beleid. Wij monitoren periodiek (minimaal jaarlijks) de voortgang van ons MVO-beleid en sturen bij waar nodig. Spelen er maatschappelijke thema’s die nog belangrijker zijn dan de reeds bepaalde thema’s? Dan passen wij ons beleid hierop aan. Zo blijven we samen continu scherp op het bijdragen aan een betere wereld. 

Met respect voor iedereen

Bij Van Duijnen praten we liever niet over klanten en leveranciers, maar over partners. En dat gaat verder dan de bedrijven met wie wij zelf direct contact hebben. Wij kijken naar de hele keten en vinden iedere schakel belangrijk. Ook werken wij graag samen met lokale partners en mensen die te maken hebben met een achterstand tot de arbeidsmarkt. We zijn samen op deze wereld en alleen samen kunnen we de wereld beter, mooier en meer duurzaam maken. Daarom zijn onze doelen richting 2025: 

  • Focus op Duurzaam Inzetbaar (verzuimpercentage onder het landelijk gemiddelde) 
  • Diversiteit & Inclusiviteit binnen de organisatie 
  • Ruimte voor Training & opleiding 
  • Kansen bieden als leer- en stagebedrijf 
  • 1,5% van de omzet teruggeven aan de samenleving 

Duurzaam innoveren

Bij Van Duijnen Horeca Service investeren wij in het vinden en toepassen van milieuvriendelijke oplossingen voor de horeca. Innoveren in tap- en koeltechniek met als kern (drank)verspilling te minimaliseren en duurzaamheid te vergroten. Het perfectioneren van onze oplossingen waarmee bijtappen en onnodig tapverlies niet meer bestaat. Zo stroomt er niets meer nodeloos weg door de afvoer. Dat is niet alleen flink kostenbesparend, maar ook milieubesparend. Tijdens de productieprocessen van dranken wordt vaak veel water en energie verbruikt. Het verspillen hiervan is onnodig milieubelastend. Ook nieuwe koeltechnische oplossingen zijn vele malen milieuvriendelijker dan conventionele koeltechniek. Een mooi voorbeeld is een centraal ZEAS-koelsysteem. Hiermee bespaar je tot wel 25% op je energieverbruik. Met deze koeloplossingen onderneem je duurzaam. Je vermindert de co2 uitstoot, beperk je de warmte uitstraling van koelcompressoren en je deelt de ruimtes duurzaam in.

Service en onderhoud Tap Koeltechniek | Van Duijnen Horeca

CO2 neutraal, heel normaal

Van de broeikasgassen die de mens uitstoot in de natuur is CO2 het gas dat veruit het meeste bijdraagt aan klimaatverandering. Meer dan de helft van het versterkte broeikaseffect komt door de CO2-uitstoot door de mens. Daarom focussen wij ons bij Van Duijnen op het reduceren van de CO2-uitstoot die ontstaat bij de productie en het gebruik van onze producten, diensten en bedrijfsvoering. Voor 2025 hebben wij onszelf de volgende ambitie gesteld: 

  • Maximale reductie van de product gerelateerde CO2-uitstoot in 2025. 
  • 50% reductie van de interne bedrijfsvoering gerelateerde CO2-uitstoot in 2025 ten opzichte van 2015 en het compenseren van de restuitstoot.