Makkelijker een goedkeurende accountantsverklaring voor de aanvraag van subsidie

Twee hoofdzakeljike verstrekkingen

Bij het verstrekken van subsidie aan poppodia en schouwburgen spelen hoofdzakelijk de twee onderstaande verstrekkingen:

1. Subsidie voor de gehele range van activiteiten
2. Subsidie voor een deelrange van de activiteiten

Ad 1.

Als voor de gehele range aan activiteiten door de subsidieverstrekker wordt gevraagd om een goedkeurende accountantsverklaring, wordt er getoetst of de verstrekte subsidie aan de juiste activiteiten zijn aangewend en of de opbrengsten en kosten hieraan gerelateerd zijn.
Omdat de gehele organisatie wordt gecontroleerd, is het van belang dat o.a. horeca voldoet aan de gestelde normen in het maatschappelijk verkeer. Hierbij valt te denken aan bijvoorbeeld marge per productgroep, eigen verbruik door personeel of het juiste BTW tarief op de producten.

Ad 2.

Dit zijn vaak specifieke subsidies die ingezet worden voor specifieke activiteiten. Hierbij valt te denken aan subsidie voor programmering artiesten of ontwikkelen van jong talent etc.

Bij de eerste, de subsidie voor de gehele range van activiteiten, kan het inzetten van tapautomatisering aanzienlijk helpen bij het verkrijgen van een goedkeurende accountantsverklaring die nodig is voor deze subsidie aanvraag. Want door de inzet van tapautomatisering kan de dosering worden bepaald maar ook de volledigheid van de omzet door de taptik lijsten (inzicht in het aantal getapte versus het aantal betaalde drankjes) dagelijks te controleren. Door de registratie van de getapte glazen is het makkelijker je marge per productgroep te berekenen en ook het bepalen van het juiste BTW tarief (6% non alcoholische dranken en alcoholische dranken 21%) is hierdoor eenvoudig. Dit soort interne beheersmaatregelen kunnen bijdragen aan het verstrekken van een goedkeurende accountantsverklaring. Lees meer hierover in andere blog Meer inkomsten om een mooi programma neer te zetten

Over Van Duijnen Horeca

Wij helpen horeca ondernemers met duurzame oplossingen in tap- en koeltechniek om het maximale uit hun onderneming te halen. Je kunt bij ons terecht voor een advies, de installatie en het onderhoud. De one stop shop voor je dranktechniek met een oplossing op maat.

Over Van Duijnen Horeca Service

Deze bedrijven werken al met ons samen

Link in bio | project tafel biertap bij Hole in the Wall